martxoak 11 marzo – 17:30 – “Boonie Bears” – JP/TP – 98 min. – 3,70 € Trailer
martxoak 11 marzo – 19:30 – “La forma del agua” – EG12/NR12 – 123 min. – 4,90 € Trailer
martxoak 12 marzo – 20:00 – “La forma del agua” – EG12/NR12 – 123 min. – 3,70 € Trailer