martxoak 25 marzo – 17:30 – “Harpetarra” – JP/TP – 89 min. – 3,70 € Trailer
martxoak 25 marzo – 19:30 – “Errementari” – EG12/NR12 – 96 min. – 4,90 € Trailer
martxoak 26 marzo – 20:00 – “Errementari” – EG12/NR12 – 96 min. – 3,70 € Trailer