Preparadas, listas… ¡ya! 

El Terral Teatro

Antzerkia – Teatro

20:00, Amurrio Antzokia

Sarrera / Entrada: 4 €