otsailak 14, 17:30    “Koko, Dragoi txikia”  JG – 83 min. 3,60 €

otsailak 14, 19:30    “45 Años” JG – 95 min. 4,80 €

otsailak 15, 19:30    “45 Años” JG – 95 min. 3,60 €

Koko Dragoi txikia